هيات امنا:
هيات امنا ركن عالى تصميم گيرى و سياست گذارى هاى كلان در مسائل مختلف مجمع خيرين است و آئين نامه ها و دستورات را تصويب وابلاغ مى نمايد و متشكل از خيرين برگزيده،معتمدین، مسئولين ارشد استان ودانشگاه وفعالان عرصه سلامت میباشد.هیات امنا دارای 25 عضو میباشد شامل 10 نفر از اعضای موسس به عنوان عضو ثابت و 15 نفر از اعضا به عنوان اعضای ادواری به مدت 3 سال به انتخاب مجمع عمومی. جلسات عادى هيات امنا هر 3 ماه يكبار تشكيل مى گردد ودر جلسات علاوه بر اعضا از مسئولين،خيرين ، فعالان و كارشناسان نيز حسب مورد دعوت به عمل مى آيد.
شرح وظايف هيات امنا:
هيات امناى مجمع خيرين ركن سياستگذارى فعاليتهاى مجمع خيرين استان است و بر اساس مصالح كلى مجمع خيرين در چارچوب مفاد اساسنامه عمل نمايد. مسئول بحث و بررسى پيشنهادات مدير عامل، هيات مديره يا اعضاى هيات امنا، تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا، تفسير اساسنامه، همچنين بررسى پيشنهادات مربوط به تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه وارايه به مجمع عمومى جهت تصويب، انتخاب هيات مديره از بين اعضاى هيات امنا يا عزل ايشان، انتخاب مديرعامل يا عزل وى، انتخاب بازرسين، استماع گزارش هيات مديره وبازرسان،تصويب و تائيد بيلان مالى وارائه آن به مجمع عمومى مى باشد.

 هیات امنای مجمع خیرین تامین سلامت فارس :


حضرت آيت ا... سيد علي اصغر دستغيبدكتر محمد هادي ايمانيهدكتر محمود تابندهدكتر علي اكبر رامجرديدكتر محمد رضا پنجه شاهينابراهيم نصيريمحمد كاظم نصيري نادر معینیمهندس
علي محمد
حسام
دکتر نادر مردانی
رئیس هيات امنانايب رئيس هيات امناعضو ثابتعضو ثابتعضو ثابتعضو ثابتعضو ثابتعضو ثابتعضو ثابتععضو ثابت
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
عضو
موسس
 

 
     


دکتر علی
بهادر 
دکتر سید علی
ملک حسینی 
دکتر محمود
نجابت
دکتر منوچهر
باقری
دکتر عبدالرحیم
اسدی لاری
دکتر وحید
ذاکری نیا
محمد حسین
گلریز خاتمی 
فرهاد
مهرپور
عبدالرضا
زارعی
ایرج
فرخی
عضو ادواريعضو ادواريعضو ادواريعضو ادواريعضو ادواريعضو ادواری عضو ادواری عضو ادواریعضو ادواريعضو ادواري


 

  
 
 
 


 

 
یوسف
قاسمی
دکتر علی
محمدی 
سید حصیب
بهشتی
دکتر علی
علیزاده
سید عبدالرحمن
موسوی انور
دکتر بصیر
هاشمی
دکتر جواد
کجوری
صادق
فروغی 
غلامرضا
امینی

عضو ادواريعضو ادواری عضو ادواریعضو ادواریعضو ادواریعلی البدل
علی البدل
علی البدلعلی البدل
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-11 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ