آئین نامه اجرایی  شوراهای خیرین تامین سلامت شهرستانها

مقدمه:

از آنجا که رفع نیازهای بهداشتی درمانی و ارتقای سطح سلامت جامعه، جز با مشارکت مردمی و حمایت خیرین تحقق کامل نخواهد یافت وبا توجه به فعالیت مجمع خیرین تامین سلامت فارس در جهت جلب حمایت مسئولین در فعالیت های خیریه حوزه سلامت، شناسایی و تقدیر از خیرین و کارشناسی نیازها در حوزه سلامت، بر این اساس آئین نامه شوراهای شهرستانی مجمع خیرین تامین سلامت فارس به عنوان شاخه های مجمع خیرین استان، تنظیم می گردد تا با استفاده از توان خیرین و حمایت مسئولین شهرستان و با هماهنگی و حمایت مجمع خیرین استان در جهت رفع نیازهای حوزه سلامت شهرستانها اقدام گردد.
در این آیین نامه مجمع خیرین شهرستانها که کلیه خیرین ، مسئولین و تلاشگران حوزه سلامت شهرستان را شامل می شود(مجمع خیرین ) و شورای خیرین سلامت شهرستان را (شورا) می نامیم.

ماده یک : نحوه تشکیل و ساختار شورا:

1-1)  در ابتدای تشکیل شورای خیرین سلامت در هر شهرستان مجمع خیرین آن شهرستان با دعوت مشترک رئیس شبکه بهداشت و درمان و نماینده مجمع خیرین سلامت استان دعوت میشوند و اهداف و شرح وظایف وبرنامه های شوراها برای ایشان تشریح شده و سپس از میان علاقمندان که اعلام نامزدی در انتخابات شورا می نمایند، 10 نفر بعنوان اعضای شورای خیرین آن شهرستان برای مدت 3 سال انتخاب می گردند.
تبصره(1):  نفرات 11 تا 13 نیز به عنوان  اعضای علی البدل شورا خواهند بود.
2-1)   ارکان شورا در اولین جلسه شورا با رای اعضای منتخب به شرح زیر تعیین می گردند:
 یک نفر بعنوان رئیس شورا به مدت 3 سال از میان اعضای منتخب
   یک نفر بعنوان خزانه دار برای مدت 3 سال از میان اعضای منتخب
یک نفر بعنوان رابط اجرایی اعضای شورا با معرفی رییس شبکه و تا ئید اعضای شورا.
تبصره(2): علاوه بر 10 نفر فوق رییس شبکه بهداشت و درمان نیز بعنوان قائم مقام رییس شورا و دبیر شورا  دارای حق رای میباشد.
موارد فوق طی صورت جلسه ای تائید و توسط رئیس شبکه واعضای منتخب امضا گردیده و به مجمع خیرین تامین سلامت استان جهت صدور ابلاغ ،ارسال میگردد.

ماده دو : شرح وظایف واقدامات شورا:

1-2)  برگزاری جلسات شورا حداقل بصورت ماهیانه و ثبت و ارسال صورتجلسه و مصوبات به مجمع خیرین استان حداکثر 1 هفته بعد از برگزاری جلسه
تبصره(1):  رییس شبکه بهداشت و درمان اتاقی از شبکه را به شورای خیرین اختصاص می دهد.
تبصره(2):  جلسات با حضور 1+5 نفر از اعضا و حضور الزامی رییس شورا یا رییس شبکه رسمیت می یابد.
2-2)   تهیه لیست نیازها واولویت های عرصه سلامت در سطح شهرستان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان و ثبت در سامانه نیازسنجی مجمع خیرین استان.
3-2)  ارائه و معرفی نیازهای تائید شده توسط کمیته نیاز سنجی در مجمع خیرین تامین سلامت استان به خیرین و فعالان عرصه سلامت شهرستان.
4-2)   شناسایی خیرین و تلاشگران عرصه سلامت شهرستان (مقیم در شهرستان یا سایر مناطق) .
5-2)  ارسال گزارش عملکرد خیرین شهرستان به مجمع خیرین استان جهت ثبت در بانک اطلاعات خیرین استان و استفاده در انتخاب خیر برگزیده سال و همچنین انعکاس آن در مراسم و مناسبتهای خاص شهرستان.
6-2)  بررسی طرح ها و پیشنهادات خیرین و پیگیری مشکلات خیرین شهرستان.
7-2)  تنظیم تفاهم نامه با نظارت مجمع خیرین استان فی ما بین خیرین محترم ودانشگاه علوم پزشکی جهت اقداماتی که توسط خیرین انجام می شود.
8-2)  پیگیری انجام تعهدات خیرین محترم و دانشگاه علوم پزشکی طبق تفاهمنامه های منعقده.
9-2)  کمک به رفع موانع اداری جهت تسریع در روند فعالیتهای خیرین در سطح شهرستان و پیگیری حل مشکلات ایشان.
10-2)  برگزاری برنامه های تبلیغی در سطح شهرستان
11-2)  تکریم خیرین محترم از طریق دعوت برای حضور در جلسات شورا بعنوان مهمان جلسه،عیادت از خیرین و دعوت از ایشان در مراسم افتتاحیه پروژه های خیر ساز.
12-2)  انتخاب خیرین برگزیده سال واعلام به مجمع خیرین تامین سلامت استان جهت تقدیر از ایشان در اجلاس سالانه.
13-2)  همکاری با مجمع خیرین جهت بزرگداشت خیرین شهرستانی در قالب ثبت زندگی نامه و اقدام خیر ایشان در سایت مجمع، نشریه خیرین سلامت و فیلم های ساخته شده از زندگی خیرین و حضور خیرین در برنامه های صدا و سیما.
14-2)  حضور فعال اعضای شورا و خیرین محترم شهرستان در اجلاس های سالانه خیرین تامین سلامت استان.
15-2)  پیگیری و اجرای مکاتبات ارسالی از مجمع خیرین تامین سلامت استان.

ماده سه: امور مالی شورا:

1-3)  افتتاح حساب بانکی با امضای ثابت رییس شورا و یکی از 2 امضای رییس شبکه یا خزانه دار و ممهور به مهر شورا در یکی از شعب بانک های معتبر در سطح شهرستان پس از صدور ابلاغ مسئولیت های اعضای شورا توسط مجمع خیرین سلامت استان.
2-3) کلیه درآمدها و هزینه هایی که توسط شورا انجام می پذیرد باید از طریق این حساب بانکی صورت پذیرد و تمامی عملیات مالی شورا در دفاتر مالی و یا نرم افزار حسابداری ثبت گردد.
3-3)  شورا موظف می باشد در هر دوره 6 ماهه تراز مالی تهیه و با امضای رییس شورا، رییس شبکه و خزانه دار به مجمع خیرین استان ارسال نماید.
تبصره(1):   شروع سال مالی اول فروردین ماه هر سال و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
4-3)  بازرسین و حسابرسین معرفی شده مجمع خیرین سلامت استان با هماهنگی مجمع، حق حسابرسی شورای خیرین سلامت شهرستان را دارند.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ