شرح وظایف رابطین اجرایی شورای خیرین تامین سلامت شهرستانها

1- هماهنگی کامل با ریاست شورا و دبیر شورای خیرین (رئیس شبکه) در کلیه برنامه های شورای خیرین.
2-همکاری در اجرای دقیق وکامل آیین نامه اجرایی شهرستانی که به تصویب مجمع خیرین استان فارس رسیده است.
3- همکاری لازم جهت شرکت اعضای محترم شورای خیرین شهرستان در مجامع عمومی استان وانتخابات هیات امنای مجمع خیرین استان.
4- پیگیری و همکاری در برگزاری انتخابات اعضای شورای خیرین شهرستان طبق آیین نامه.
5- پیگیری لازم جهت راه اندازی دفتر مستقل مجمع.
6- پیگیری تشکیل شورای خیرین شهرستان + افتتاح حساب + ساخت مهر تحت نظارت ریاست شورای خیرین و ریاست شبکه بهداشت ودرمان.
7- پیگیری تشکیل جلسات شورای خیرین شهرستان حداقل بصورت ماهیانه و ارسال صورتجلسات به مجمع خیرین استان.
8- پاسخگویی به مکاتبات مجمع خیرین استان در مدت زمان تعیین شده.(ارسال عملکرد خیرین، معرفی خیرین برگزیده و سایر مکاتبات).
9- پیگیری مصوبات شورای خیرین شهرستان.
10- ارسال اخبار به صورت مصور جهت درج در نشریات مجمع خیرین استان.
11- ایجاد بانک اطلاعات خیرین شهرستان و تکمیل وبه روز رسانی آن.
12- آموزش سامانه نیاز سنجی مجمع خیرین استان و ورود اطلاعات و نیازهای  حوزه سلامت شهرستان.
13- ایجاد فولدر مجمع خیرین آن شهرستان در ناویگیشن سایت شبکه با همکاری رابط آی تی شبکه و به روز رسانی آن.
14- شرکت فعال در جلسات فصلی رابطین اجرایی شورای خیرین شهرستانها.
15- راه اندازی صندوق مهر حضرت فاطمه (س)(صندوق حمایت از بیماران نیازمند)
16- هماهنگی جهت حضور اعضای شورای خیرین ،مسئولین و خیرین شهرستان در مراسم و مناسبتهای مربوطه (از قبیل کلنگ زنی،افتتاح ،همایش و......)
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-24 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ