سالنام و نام خانوادگینوع فعالیت 
 
  94
خير محترم جناب آقای شیخ علی نقی  ابونجمی
خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان خنج به ارزش 3میلیارد و 780میلیون ريال 

 
94
 
خير محترم سرکارخانم استخری (وارث و  نماینده خیر ارجمند شادروان حبیب اردوبادی)  احداث ساختمان الحاقی آنژیوگرافی و خریدیک دستگاه آنژیوگرافی جهت  بیمارستان قلب حضرت فاطمه الزهرا(س) شیراز به ارزش 25 میلیارد ريال 
 
94
خير محترم جناب آقاي  محمد کاظم اعتماد کسائیاناهدای 2 باب مغازه واقع در خیابان 30 متری سینما سعدی  و یک باب منزل مسکونی واقع در چهار راه چنچنه جهت پشتیبانی از امور دانشجویی به ارزش 46 میلیارد ریال يال از امور دانشجویی 
 94خير محترم جناب آقای عادل آزادمشارکت در احداث خانه بهداشت سنگر شهرستان سپیدان با زیربنای100 متر مربع  به ارزش500  میلیون ریال 
 94خير محترم جناب آقاي  امیر بلند همتمشارکت در احداث خانه بهداشت سنگر شهرستان سپیدان با زیر بنای100 متر مربع  به ارزش500  میلیون ریال 
 94
خير محترم جناب آقای منصور باقری
مشارکت در تجهیز اتاق عمل بیمارستان و مشارکت در ساخت مرکز بهداشتی شماره 2 زرقان به ارزش 5 میلیارد ريال 
 94بنیاد نیک اندیشان هاشمی لارستاناحداث درمانگاه فوق تخصصی، پایگاه انتقال خون و موسسه تصویر برداری خیریه و مشارکت در تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)،پرداخت تسهیلات قرض الحسنه  و کمک به بیماران نیازمند به ارزش 70میلیارد ریال
 94
خير محترم  جناب آقای نصر اله پروانیده
تکمیل و محوطه سازی مرکز بهداشتی درمانی بیغرد شهرستان خنج با زیر بنای 610 متر مربع در زمینی به متراژ5900متر مربع به ارزش 20میلیارد ريال 
 94خير محترم سرکارخانم ناهید پور اکبرتامین اعتبار احداث یک طبقه از ساختمان اقامتگاه همراه بیمار بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز  به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال  
 94خير محترم جناب آقای محمد باقر پیرو فیضتامین اعتبار  خرید دو دستگاه دیا لیز جهت بیمارستان نمازی شیراز به ارزش یک میلیارد و 200میلیون ریال 
 94خانواده محترم مرحوم لطف اله تسلیمتکمیل ساختمان دانشکده پیراپزشکی استهبان به ارزش 2 میلیارد ريال 
 94خير محترم سرکار خانم مریم تفرج نوروزاهدای دو دستگاه آپارتمان جهت پشتیبانی از بیمارستان سرطان جنوب  به ارزش 11میلیارد ريال 
 94خير محترم جناب آقای علی حاجی پورمشارکت در احداث و تجهیز بخش های مختلف بیمارستان اشکنان لامرد به ارزش 1میلیارد ریال 
 94خير محترم سرکارخانم دکتر ناهید خلیلیمشارکت در احداث بیمارستان خیر ساز قلب و عروق آباده به ارزش 275میلیون ریال  
 94خير محترم جناب آقاي  مصطفی  خورشیدی مال احمدیاحداث بخش دیالیز بیمارستان فیروزآباد با گنجایش 17 تخت  به ارزش6میلیارد ريال 
 94خير محترم جناب آقای یوسف راستگومشارکت در احداث مرکز جامع سلامت شهر گله دار شهرستان مهر به ارزش3 میلیارد ريال 
 94
خير محترم جناب آقای اصغر راستی
احداث پایگاه بهداشتی روستایی  ارباب سفلی شهرستان کوار  به ارزش 380 میلیون ريال 
 94خير محترم سرکار خانم مرضیه روانستاناحداث مسجد بیمارستان ولیعصر کازرون به متراژ 120 متر مربع به ارزش 600 میلیون ريال   
 94خير محترم جناب آقای امیر  زارع احداث پایگاه اورژانس 115 سلطان شهر خرامه به ارزش یک میلیارد و400میلیون ريال 
 94خير محترم جناب آقای نعمت اله زارعاهدای 60 هزار متر مربع زمین جهت احداث بیمارستان شماره 2 شهرستان مرودشت به ارزش  30 میلیارد ريال 
 94خير محترم جناب آقاي  محسن پور زارعیمشارکت در تامین تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان فراشبند به ارزش 200 میلیون ريال    
 94خير محترم جناب آقای سید مصطفی زمان ثانی  بانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حضرت خدیجه کبری(س) با زیربنای 8000 متر مربع واقع در بیمارستان حضرت زینب (س) در 6 طبقه به ارزش 100میلیارد ريال
 94خير محترم جناب آقای محمد حسن زیانیمشارکت در تکمیل ساختمان تالاسمی و هموفیلی بیمارستان شهید دستغیب شیراز به ارزش 4 میلیارد ريال 
 94خير محترم جناب آقاي  هادی ساریخانی
 
مشارکت در احداث مرکز بهداشتی درمانی صفا شهر  2 شهرستان خرم بید به ارزش 730میلیون ريال  
 94خير محترم جناب آقای احمد علی شاکر مشارکت در احداث درمانگاه شبانه روزی جنت شهر داراب با زیر بنای 2000 متر مربع به ارزش 4 میلیارد ريال 
 94خير محترم سرکارخانم  مرضیه شفیعیخرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان بوانات به ارزش 350 میلیون ريال 
 94خير محترم جناب آقاي  محمد علی صالح پور احداث و تجهیز مجتمع خیریه ویژه بیماران سرطانی  با زیر بنای 4000 متر مربع در لارستان به ارزش 130میلیارد ريال با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی فاز اول    
 
 
 94خير محترم جناب آقای عباس صحراگرد مشارکت در احداث و تجهیز بخش های مختلف بیمارستان اشکنان شهرستان لامرد به ارزش 3 میلیارد و 500 میلیون ريال 
 94خير محترم  جناب آقای  حسن صدیقی  مشارکت در احداث بخش های کولیز و دیالیز بیمارستان امام موسی کاظم (ع)  شهرستان زرین دشت  به ارزش3 میلیارد ريال 
 94خير محترم  جناب آقای  حسین صدیقی مشارکت در احداث بخش های کولیز و دیالیز بیمارستان امام موسی کاظم (ع)  شهرستان زرین دشت  به ارزش3 میلیارد ريال
 94خير محترم  سرکار خانم بی بی مریم سلطان صرافیانمشارکت در احداث بیمارستان خیر ساز قلب و عروق آباده به ارزش 390 میلیون ريال 
 94
خير محترم جناب آقای محمد رضا  ضیغمی 
 
احداث مرکز جامع سلامت زرقان در دو طبقه با زیربنای 1200متر مربع به ارزش 15 میلیارد ريال  
 94خير محترم جناب آقای  نصر اله ضیغمیمشارکت در تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان زرقان به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ريال 
 94خير محترم سرکار خانم فردوس عابدی سروستانیمشارکت در تامین تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان سروستان به ارزش 120میلیون ريال 
 94خير محترم جناب آقای سیف اله عباسی  
 
خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان امام محمد باقر(ع) شهرستان قیر و کارزین به ارزش 180میلیون ريال 
 94خير محترم جناب آقای  سید محمد  عظیمی بازسازی بخش آی سی یو بیمارستان اقلید با زیر بنای 250 متر مربع به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ريال 
 94خير محترم جناب آقای احمد فرقانیاحداث خوابگاه ویژه پزشکان بیمارستان قلب الزهرا (س) به ارزش400 میلیون ريال 
 94خير محترم سرکار خانم  مهین دخت کدیور اهدای یک باب منزل مسکونی در خیابان عفیف آباد شیراز جهت تکمیل و تجهیز بیمارستان قلب و عروق شهرستان آباده به ارزش20میلیاردريال 
 94خير محترم سرکارخانم سیمین دخت مدرسی خریداری 6000 متر مربع زمین مجاور بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز جهت توسعه بیمارستان کودکان به ارزش 15میلیارد ريال 
 94خير محترم جناب آقای ایرج مسروریمشارکت در توسعه بخش های  اتفاقات و دیالیز بیمارستان نی ریز به ارزش 200 میلیون ريال 
 94.
خير محترم سرکارخانم  ، خانم ناز  عربی زاده 


 
تامین اعتبار احداث دو طبقه از ساختمان اقامتگاه همراه بیمار بیمارستان شهید فقیهی  شیراز به ارزش 5 میلیارد ريال
 
 94خير محترم جناب آقای  محمد تقی مصطفویخرید تجهیزات جهت بخش آی سی یو بیمارستان اقلید به ارزش 900 میلیون ريال
 94خیر محترم جناب آقای مسعود مطیع اله
 
مشارکت در احداث بیمارستان سرطان جنوب به ارزش 2 میلیارد ریال
 94خیر محترم جناب آقای محمد معزی
 
مشارکت در احداث مرکز جامع سلامت گه دار شهرستان مهر به ارزش 3 میلیار د ریال
 94خیر محترم جناب آقای دکتر فریدون مهبودی
 
تامین بخشی از هزینه های نو آوران سلامت فارس و تامین هزینه پرسنلی اورژانس دشت برم کازرون به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون
 94خير محترم جناب آقای فرهاد مهر پوربانی درمانگاه و مرکز بیماران مزمن (hospice) بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز در 7 طبقه با زیربنای 4 هزار متر مربع به ارزش40میلیارد ريال
 94خير محترم جناب آقای ابراهیم نصیری
 
تامین هزینه  احداث طرح توسعه  بیمارستان قلب کوثر با اعتبار120 میلیارد ريال
 94خير محترم جناب آقای  سید محمد  کاظم نصیری احداث ساختمان مرکز پت اسکن با زیربنای 1700متر مربع به ارزش 30میلیارد ريال
 
 94خیر محترم سر کار خانم زرین وفاکیش
 
اهدای یک باب منزل مسکونی در شهرک مهدی آباد شیراز جهت ایجاد پایگاه بهداشتی درمانی به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون ریال
 94خیر محترم جناب آقای سید محمود یار محمودی
 
اهدای 393 متر مربع زمین در فاز 2 شهر صدرا جهت رفع نیاز های حوزه سلامت و کمک به احداث دانشکده پیراپزشکی ارسنجان  به ارزش 2 میلیارد و 850 میلیون ریال


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-6 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ