سال نام و نام خانوادگینوع فعالیت 
89جناب آقاي سهراب آرینساخت درمانگاه قلات ومرکز تحقيقات بیماریهای دهان ودندان به ارزش 2 میلیارد ريال 
89جناب آقاي سید عسگر آزمونخرید تجهيزات وکمک مالی به بیمارستان ولیعصر(عج) ممسني به ارزش150 میلیون ريال 
89جناب آقاي رضا استوارمشارکت در خريد دستگاه سي تي اسکن بيمارستان امام رضا (ع) لارستان به ارزش 3 ميليارد و 700ميليون ريال 
89جناب آقاي علی انصاریساخت یک باب آزمایشگاه بيمارستان ولي عصر (عج) لامرد به ارزش600 میلیون ريال 
89خانواده‌ مرحوم‌ محمد باقر باقریساخت ساختمان ام.آر.آی  و سی تی اسکن به متراژ420متر مربع دربيمارستان امام رضا (ع)لارستان به ارزش2 میلیارد ريال 
89جناب آقاي سید حصیب بهشتیاهداي500 متر زمین جهت نمازخانه و اقامتگاه همراه بیمار جهت بيمارستان وليعصر(عج)خرم بيد به ارزش  بيش از 400 ميليون  ريال 
89جناب آقاي نصراله پروانیده ساخت مرکز بهداشتی درمانی در بیغرد خنج با زير بناي580 متر در زميني به مساحت5950 مترمربع به ارزش 2 ميليارد ريال 
89جناب آقاي احمد پيرايشکمک به بيماران بي بضاعت به مبلغ ماهيانه مبلغ  20ميليون ريال مساعدت جهت بهسازي فضاي زايشگاه و ايجاد اتاق عمل سوم کمک براي خريد دستگاه لاپارسکوپي جراحي و خريد تجهيزات تکميلي ICU و بيمارستان ولي عصر (عج) لامرد جمعاًNICU  به ارزش 2ميلياردو700ميليون ريال 
89جناب آقاي مهرداد جعفري زادهمشارکت در ساخت اقامتگاه همراه بیمار و نمازخانه بيمارستان قائم (عج) فيروز آباد به ارزش 50ميليون ريال 
89جناب آقاي محمد جمالی پوراهداي 2000متر مربع زمين واقع در اول ورودي دوم صدرا و همچنين مشارکت در احداث بيمارستان حوادث غير مترقبه چند منظوره جمعاً به ارزش 5 ميليارد ريال 
89جناب آقاي مهندس علی محمد حساماهداي يک باب آپارتمان به بنياد اميد و کمکهاي نقدي جهت تجهيزات به بيمارستان مادر و کودک غدير،حافظ و شهيد فقيهي به ارزش 2ميليارد ريال 
89خانمها زهرا جوکار و ناهید جوکار  اهداي  زمین به متراژ 37000متر مربع جهت ساخت بیمارستان کوار به ارزش 30 میلیارد ريال واختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال جهت احداث بيمارستان 32 تختخوابي شهرستان کوار  
89جناب آقاي حمید دانشور  احداث مرکز بهداشتي درماني حضرت ابوالفضل (ع)دهستان بيدک شهرستان آباده با زير بناي 742 مترمربع در زميني به مساحت 8796مترمربع و مشارکت در احداث مرکز جراحي قلب وعروق آباده جمعاً به ارزش 5/1ميليارد ريال  
89جناب آقاي عبدالرحيم رحيم پور اهداي 850 مترمربع زمين واقع در معالي آباد به بيمارستان کوثر و اهداي700متر مربع زمين واقع در کوي پزشکان به مجمع خيرين تامين سلامت فارس  
89جناب آقاي محمد علي رحيمي  مشارکت در تامين امکانات مورد نياز بخش  همودياليز  بيمارستان ولي عصر (عج) ارسنجان به مبلغ 150 ميليون ريال  
89آقایان حسن، اسحاق، مسعود راستی و یعقوب بابایی  تامین هزینه خريد يک دستگاه ام.آر.آی بیمارستان امام رضا (ع)لارستان به ارزش 13 میلیارد ريال  
89جناب آقاي هاشم زارعی  اهداي زمين به متراژ 220متر مربع  و ساخت خانه بهداشت روستاي   خلجوی شیراز به ارزش300 میلیون ريال  
89جناب آقاي حسین شادفر  اهدای 2938 متر زمین در دینکان جهت  مشارکت در احداث بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین (ع) شيراز  
89سرکار خانم آفاق  سالاري خرید دستگاه فیکو چشم پزشکی بيمارستان  بوانات به ارزش420 میلیون ريال  
89سر کار خانم فاطمه  شريف حسيني  اهداي منزل مسکوني دوطبقه به متراژ 230متر مربع واقع در بلوار زرهي شيراز - باغ حوض ،به مجمع خيرين تامين سلامت جهت امور بهداشتي و درماني  
89جناب آقاي حسن شفيعي  ساخت خانه بهداشت مشتان کازرون به ارزش250 میلیون ريال  
89جناب آقاي مجید طالع  اهدای یک باب آپارتمان جهت احداث سالن کنفرانس  بیمارستان شهید دکتر چمران به ارزش 730/1 میلیارد ريال  
89جناب آقاي  روح اله ظهیری  ساخت مرکز ام.آر.آی در دو طبقه و مساحت 800 متر در اقليد به ارزش2 میلیارد ريال  
89جناب آقاي عبدالله عليزاده  احداث پايگاه اورژانس بين جاده اي رامجرد  
89جناب آقاي مرتضي غريبي  تهیه دستگاه اتوکلاو در شهرستان مهر به ارزش 350 میلیون ريال  
89سرکار خانم گوهر غلام زاده محمودی  مشارکت در ساخت اقامتگاه همراه بیمار و نمازخانه بیمارستان شهید دستغیب به ارزش500 میلیون ريال  
89جناب آقاي عبدالحسین غلامی ابنوی  کمک به بیماران نیازمند و مشارکت در احداث اقامتگاه همراه بیمار بیمارستان امیر به ارزش750میلیارد ريال  
89جناب آقاي شیخ یحیی‌فلسفی دارابی شیرازی ساخت پایگاه بهداشت  به ارزش500 میلیون ريال و اهدای 8000 مترمربع زمین جهت ایجاد مرکز .... تسهليات زایمان و نیازهای بهداشتی - درمانی در داراب  
89جناب آقاي غلامرضا قاسمیان  اهدای زمین و احداث درمانگاه بیماران کلیوی با زيربناي1300 مترمربع در 3 طبقه به ارزش 20ميليارد ريال   
89جناب آقاي شهسوار قربانیاناهدای زمین جهت احداث پایگاه بهداشتی فراشبندبه ارزش120 میلیون ريال   
89جناب آقاي محمد حسن قصابی  خرید دو دستگاه دیالیز و یک دستگاه تصفیه آب در زرين دشت به ارزش800 میلیون ريال  
89جناب آقاي آیت اله سید محمد باقر موحد ابطحی اهدای 1000 متر زمین جهت ساختمان ام.آر.آی و کمک به جمع آوری کمک هاي مردمي خرید ام.آر.آی در اقليد به ارزش3 میلیارد ريال  
89جناب آقاي ناصر منیری  اهدا یک باب آپارتمان جهت احداث سالن کنفرانس بیمارستان چمران و کمک به ساخت درمانگاه بیمارستان اعصاب و روان باجگاه به ارزش3 میلیارد  
89شادروان ابراهيم مويد  اهدای منزل 2 طبقه دراستهبان توسط خانواده آن مرحوم به ارزش 5/1میلیارد ريال  
89جناب آقاي مصیب نوذری  ساخت اورژانس 115سپيدان به ارزش500 میلیون ريال وساخت مرکز بهداشتي درماني روستاي دالين با زيربناي 400متر مربع  
89شادروان علیرضا نصرتی  ساخت اقامتگاه همراه بیمار در ني ريز به ارزش 500 میلیون ريال  
89جناب آقايان حاج کاظم نصیری وحاج ابراهیم نصیری  کمک نقدی به بیمارستان امیر – بنیاد سرطان شناسی امید و کمک هزینه خرید آمبولانس به ارزش4/1 میلیارد ريال  
89جناب آقاي جلیل نیکبخت سروستانی ساخت اقامتگاه همراه بیمار و نمازخانه در سروستان به ارزش 360 میلیون ريال  
89سرکار خانم شمس الملوک همیری  مشارکت در بازسازي مرکز بازتوانی قلب و احداث درمانگاه بیمارستان قلب الزهرا جمعاً به مبلغ500 میلیون ريال  
89سرکار خانم فاطمه همیریمشارکت در احداث يک طبفه از  اقامتگاه همراه بیمار بیمارستان امیر به ارزش750 میلیون ريال 
89جناب آقاي مجید یقطینمشارکت در خريد مرکز کاشت حلزون شنوايي به ارزش176ميليون تومان وتجهیز اتاق عمل لاپاراسکوپی بیمارستان مادر وکودک غدیرتامين محل مرکز بهداشتي درماني يقطين، مشارکت درتامين هزينه اجاره اقامتگاه بيمارستان قطب الدين و اختصاص ساختمان 3 طبقه جهت مرکز بهداشتي درماني در شهر شيراز 
89جناب آقاي حبیب یکتاپرستساخت پایگاه اورژانس زیبا شهر و پایگاه اورژانس  جنب بیمارستان قلب الزهرا در شهر شيراز به ارزش 4/1ميليارد ريال 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-7 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ