در تاريخ ششم آبان ماه 1381 اولين جلسه جهت تشکيل مجمع خیرین سلامت فارس با حضور آقایان دکتر محمد هادی ايمانيه - دکتر محمود تابنده - دکتر علیرضا صالحی - سید ابوالحسن فال اسيری - دکتر علی اکبر رامجردی - احمد نادر کاظمی - سيد نصرا... هاشمی نژاد برگزار و با دعوت از چند تن از فعالان و معتمدین هیات موسس انتخاب شد و از آن تاريخ تهیه اساسنامه مجمع خيرين تامین سلامت فارس آغاز گردید.
 

اعضای هیات موسس عبارتند از آقایان:

 آيت ا... سيد علي اصغر دستغيب - دكتر محمد هادي ايمانيه  - دکترمحمود تابنده  - دکترعلی اکبر رامجردی - سيد نصرا... هاشمي نژاد - دكتر عليرضا صالحي - ابراهيم نصيري - محمد كاظم نصيري - دکترمحمدرضا پنجه شاهین - سید ابوالحسن فال اسیری - نادر معینی آزاد کازرونی

اولین صورتجلسه هیات موسس مجمع خیرین سلامت فارس:

هيات موسس بمنظور ايجاد تشکيلاتی جهت ساماندهی و تقويت امور خيريه در حوزه سلامت و رفع نيازها و خلاءهای موجود جلسات متعددی تشکيل و با مطالعات فراوان و رايزنی های متعدد اساسنامه مجمع خيرين تامين سلامت را تهيه نمود. پس از 18 جلسه هفتگی در تاريخ سیزدهم تیرماه 1382 با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شيراز و شناسايی و دعوت از تعداد زيادی از خيرين،معتمدین و مسئولين استان اولين مجمع عمومی خیرین تامين سلامت فارس برگزار و اساسنامه به تاييد مجمع عمومی رسید.

اعضای اولين دوره هيات امنای مجمع خیرین تامین سلامت فارس که با رای مجمع عمومی بمدت 2 سال انتخاب شدند به شرح زیر میباشد. خانم ها و آقایان: آيت ا... سيد علی اصغر دستغيب - دکتر محمد هادی ايمانيه - دکتر محمود تابنده - زهرا سعادت - نزاکت امتیاز - دکتر محمدرضا پنجه شاهين - سيد نصرا... هاشمی - دکتر علی اکبر رامجردی - دکتر عليرضا صالحی - دکتر عبدالرحيم اسدی لاری  - کاظم نصيری - ابراهيم نصيری - سيدابوالحسن فال اسيری - سيد اسحاق فال اسيری - نادر معينی آزاد کازرونی - دکتر سيد علی ملک حسينی - دکتر سيد ضياءالدين تابعی - دکتر لادن دستغیب - شيخ احمد انصاری - سيد محمد جدی - محمد فرزانه - عبدالحسين يقطين - مسعود مطيع ا... - دکتر محمود رضا پيروی - زين العابدين عرب - دکتر حيدر علی نيک پور- ابراهيم هاشمی - دکتر محمد خلق ا... - اکبر مومن

مطابق اساسنامه در اولين جلسه هيات امنا با رای اعضا آیت ا... سید علی اصغر دستغیب به عنوان رییس هیات امنا و7 نفر از اعضا شامل آقایان دکتر محمود تابنده - دکتر محمد هادی ايمانيه - دکتر علیرضا صالحی - دکتر علی اکبر رامجردی - دکترعبدالرحیم اسدی لاری - دکتر محمد رضا پنجه شاهین و دکتر محمود رضا پیروی به عنوان اعضا اصلی و علی البدل هيات مدیره و آقایان کاظم نصیری و نادر معینی آزاد کازرونی به عنوان بازرسین انتخاب شدند.

جلسات مجمع عمومی عادی به صورت سالانه می باشد و جلسات هیات امناء هر 3 ماه يکبار، جلسات هیات مدیره هر دو هفته و جلسات کميته های مشورتی مجمع خیرین شامل کمیته های فنی مهندسی-فرهنگی-حقوقی و مالی نیز هر 2 هفته يکبار برگزار می گردد.
 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-16 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ