زرقان

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا ضیغمی رئیس شورا
دکتر آمینه دادور رئیس شبکه و دبیر شورا
گودرز کریمی خزانه دار
عبداله بهنیا مسئول اجرایی

قادرآباد

نام و نام خانوادگی سمت
حاج ولی الله کیانی رئیس شورا
جواد طیبی رئیس شبکه و دبیر شورا
حاج محمد کریم رشیدی خزانه دار
منوچهر قریب مطلق مسئول اجرایی

آباده

نام و نام خانوادگی سمت
ایرج فرخی رئیس شورا
دکتر کامران مهدوی رئیس شبکه و دبیر شورا
رسول نوری نژاد خزانه دار
رسول رسولی فرد مسئول اجرایی

ارسنجان 

نام و نام خانوادگی سمت
حبیب خسروی رئیس شورا
مهندس کورش قنبری رئیس شبکه و دبیر شورا
محسن خلیلی خزانه دار
حبیب ا... اسکندری مسئول اجرایی

استهبان

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا  فرزانه رئیس شورا
دکتر محمد شعله رئیس شبکه و دبیر شورا
محمد رضا امینا خزانه دار
زهرا رنجبر مسئول اجرایی

اقلید

نام و نام خانوادگی سمت
محمد تقی مصطفوی رئیس شورا
دکتر اسکندری رئیس شبکه و دبیر شورا
حمید راسخ خزانه دار
محمد نبی شریفی مسئول اجرایی

بوانات 
 
نام و نام خانوادگی سمت
علی طیبی خرمی رئیس شورا
خلیل دسترنج رئیس شبکه و دبیر شورا
حسن کاظمی خزانه دار
اعظم رجایی مسئول اجرایی

پاسارگاد 
 
نام و نام خانوادگی سمت
اسماعیل حاجی پور رئیس شورا
دکتر محمد صادق کشفی نژاد رئیس شبکه و دبیر شورا
سید علیرضا سجادیان خزانه دار
رسول کریمی مسئول اجرایی

خرامه

نام و نام خانوادگی سمت
 یوسف قاسمی رئیس شورا
 مهندس مصطفی دانش رئیس شبکه و دبیر شورا
 چمران غلامی خزانه دار
 بهنام قدرت مسئول اجرایی

خرم بید


نام و نام خانوادگی سمت
دکتر روح اله دهقانی رئیس شورا
دکتر علیرضا شریعتی رئیس شبکه و دبیر شورا
سید حسن واعظ پور خزانه دار
جواد طیبی مسئول اجرایی

خنج


نام و نام خانوادگی سمت
حسن هاشمی رئیس شورا
دکتر منوچهر قهرمانلو رئیس شبکه و دبیر شورا
محمد قائدی خزانه دار
محمد حسین حسنی مسئول اجرایی

داراب


نام و نام خانوادگی سمت
اکبر مومن رئیس شورا
دکتر وحید اسماعیلی رئیس شبکه و دبیر شورا
اکبر مومن خزانه دار
منصور عابدی مسئول اجرایی

رستم


نام و نام خانوادگی سمت
غلامعلی باقری رئیس شورا
بهروز رستمی رئیس شبکه و دبیر شورا
مهدی رضایی خزانه دار
لهراسب محمدی مسئول اجرایی

زرین دشت


نام و نام خانوادگی سمت
مسعود خادمی رئیس شورا
دکتر زراعت پیشه رئیس شبکه و دبیر شورا
حیدر شجاعی خزانه دار
رسول فرح بخش مسئول اجرایی

سپیدان


نام و نام خانوادگی سمت
کریم هاشمی رئیس شورا
دکترعلی اکبرفرخ روز رئیس شبکه و دبیر شورا
کریم بهاالدینی خزانه دار
امان اله بهاالدینی
 
مسئول اجرایی

سروستان


نام و نام خانوادگی سمت
غلامرضا نادری رئیس شورا
دکتر مهدی رعیتی نژاد مرزوقی رئیس شبکه و دبیر شورا
محمود سلطانی خزانه دار
علی مهدی زاده مسئول اجرایی

فراشبند


نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا حق شناس رئیس شورا
دکتر مسعود جوکار رئیس شبکه و دبیر شورا
علیرضا حق شناس خزانه دار
علیرضا فیروزی مسئول اجرایی

فیروزآباد


نام و نام خانوادگی سمت
صمد نارنج رئیس شورا
دکتر خدابخش چگینی رئیس شبکه و دبیر شورا
محمد علی امیری خزانه دار
محمد حسین زارع مسئول اجرایی

قیروکارزین

نام و نام خانوادگی سمت
منصور صالحی رئیس شورا
مهندس  صادق یونسی رئیس شبکه و دبیر شورا
نوازا... فرجی خزانه دار
سید مهدی فاطمی مسئول اجرایی

کازرون

نام و نام خانوادگی سمت
سید عباس سعید رئیس شورا
دکترعلی محمدی رئیس شبکه و دبیر شورا
احمد علی ضمیران خزانه دار
ازل نجفی مسئول اجرایی

کوار

نام و نام خانوادگی سمت
اکبر شمس رئیس شورا
سید علی شمس نیا رئیس شبکه و دبیر شورا
نادر خوشخو خزانه دار
سجاد امیدوار مسئول اجرایی

مرودشت

نام و نام خانوادگی سمت
سید محمود موسوی نژاد و حاج امین زارع رئیس شورا
دکتر مسلم فلاحی رئیس شبکه و دبیر شورا
محمد تقی روزگار خزانه دار
امیرشعبانی مسئول اجرایی

ممسنی


نام و نام خانوادگی سمت
غفار آزمون رئیس شورا
دکتر احمد رحمانی رئیس شبکه و دبیر شورا
امید شریفی خزانه دار
سید عبدالحمید حسینی مسئول اجرایی

مهر

نام و نام خانوادگی سمت
غلامرضا امینی رئیس شورا
دکتر  اسماعیل موسوی رئیس شبکه و دبیر شورا
مهدی محمدی خزانه دار
اسماعیل هاشم زاده مسئول اجرایی

نی ریز

نام و نام خانوادگی سمت
حجت شفیعی رئیس شورا
دکتر علیرضا ذکایی رئیس شبکه و دبیر شورا
رسول فتاح پور خزانه دار
جابر جوکار مسئول اجرایی
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-6 9:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ